03-20

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 05:55
  Ичээнд нь МУСК
 • 07:40
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:30
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /29-р анги/-давталт
 • 10:00
  Ном хурах цаг
 • 10:30
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү /14-р анги/-давталт
 • 11:30
  Гарц нэвтрүүлэг давталт
 • 11:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /85.86-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Аминд хүрсэн олз МУСК
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Өв соёлын товчоон
 • 16:00
  Ярьж буй хууль
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /30-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  К Pop цаг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Нууцлаг жүжү хүүхэлдэйн кино 14-р анги/
 • 21:00
  Евроазийн Эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалт Н.Энхбаярын хэлсэн үг
 • 21:15
  Бадрах Энержи-Байгалийн ураныг хэрхэн боловсруулдаг вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Мэргэжил шарлагыг хэрхэн хянадаг вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:30
  ГДУО хэрхэн олборлох вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:35
  Газар шим IPO
 • 21:40
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /87.88-р анги/
 • 23:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  "Зүүдэнд ч оромгүй явдал" МУСК

03-21

 • 01:55
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Аминд хүрсэн олз МУСК
 • 07:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /30-р анги/ давталт
 • 10:00
  Ном хурах цаг
 • 10:30
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /14-р анги/-давталт
 • 11:30
  Шимизүгийн цаг-давталт
 • 11:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /87.88-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Гарын таван хуруу МУСК
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг-давталт
 • 16:10
  Өв соёлын товчоон
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /31-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  К Pop цаг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /15-р анги/
 • 21:00
  Ярилцья даа
 • 21:40
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /89.90-р анги/
 • 23:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:05
  Намайг аваад үлдээч МУСК
 • 01:45
  "Будда" айлдвар сургаал

03-22

 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Гарын таван хуруу МУСК
 • 07:35
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /31-р анги/ давталт
 • 10:00
  Шинэ өдөр-Наурын баяр
 • 10:30
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 11:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /15-р анги/
 • 11:30
  Евроазийн Эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалт Н.Энхбаярын хэлсэн үг
 • 11:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /89.90-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Тунгалаг тамир МУСК /1-р анги/
 • 15:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Гүндүүгүй яриа нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /32-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  К Pop цаг
 • 17:30
  Бүргэдчин охин
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  Megaball лотерей - тохирол шууд нэвтрүүлэг
 • 21:00
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино 16-р анги
 • 21:30
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК / 91.92-р анги/
 • 23:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:05
  Танхай тээгч МУСК

03-23

 • 01:45
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Тунгалаг тамир МУСК /1-р анги/
 • 07:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 09:30
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /32-р анги/ давталт
 • 10:00
  Ном хурах цаг
 • 10:30
  Боломж нэвтрүүлэг
 • 11:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 11:10
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /16-р анги/-давталт
 • 11:30
  Эрүүл мэндийн цаг-давталт
 • 11:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК / 91.92-р анги/-давталт
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Тунгалаг тамир МУСК /2-р анги/
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Бөхийн тойм нэвтрүүлэг
 • 16:30
  "Надо тулаан" хүүхэлдэйн кино /33-р анги/
 • 17:00
  "Энэ өдөр" мэдээ
 • 17:10
  К Pop цаг
 • 18:00
  "Монгол коммент" шууд нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Нууцлаг Жүжү" хүүхэлдэйн кино /17-р анги/
 • 21:00
  Хэлэлцүүлэг
 • 21:40
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК /93.94-р анги/
 • 23:00
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:05
  Үл таних эмэгтэй МУСК

03-24

 • 01:50
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Тунгалаг тамир МУСК /2-р анги/
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Нууцлаг Жүжү хүүхэлдэйн кино /17-р анги/-давталт
 • 08:50
  Утсан хүүхэлдэй ОАУСК / 93.94-р анги/-давталт
 • 10:00
  "Цэнхэр алт" салбарын чуулган
 • 13:00
  Гадаад мэдээ
 • 13:20
  Тунгалаг тамир МУСК /3-р анги/
 • 15:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 15:10
  Өдрийн мэнд нэвтрүүлэг
 • 15:30
  Бөхийн тойм нэвтрүүлэг
 • 16:30
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /34-р анги/
 • 17:00
  Энэ өдөр мэдээ
 • 17:10
  К Pop цаг
 • 18:00
  Монгол коммент нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:30
  "Нууцлаг жүжү" хүүхэлдэйн кино /18-р анги/
 • 21:00
  Эрүүл мэндийн цаг нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Газар шим IPO
 • 21:25
  Бадрах Энержи-Байгалийн ураныг хэрхэн боловсруулдаг вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:30
  Мэргэжил шарлагыг хэрхэн хянадаг вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:40
  ГДУО хэрхэн олборлох вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:45
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /95.96-р анги/
 • 23:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 00:05
  "Хуйвалдаан" МУСК

03-25

 • 01:40
  "Будда" айлдвар сургаал
 • 05:00
  Тоглолтын цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Тунгалаг тамир МУСК /3-р анги/
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Надо тулаан хүүхэлдэйн кино /31-35-р анги/
 • 10:20
  Шимизүгийн цаг
 • 10:40
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 11:30
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /95.96-р анги/ давталт
 • 13:10
  Гүндүүгүй яриа нэвтрүүлэг-давталт
 • 14:10
  Шадарван МУСК 1-р анги
 • 15:10
  Шадарван МУСК 2-р анги
 • 16:10
  Бөхийн тойм нэвтрүүлэг
 • 17:40
  АХА цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 18:20
  Номын ертөнц нэвтрүүлэг
 • 18:50
  Реклам сурталчилгаа
 • 19:00
  “Энэ өдөр” мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:00
  Гүндүүгүй яриа нэвтрүүлэг
 • 21:10
  Газар шим IPO
 • 21:15
  Бадрах Энержи-Байгалийн ураныг хэрхэн боловсруулдаг вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:20
  Мэргэжил шарлагыг хэрхэн хянадаг вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:30
  ГДУО хэрхэн олборлох вэ? төлбөрт нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /97.98-р анги/
 • 23:00
  Арт гэр world tour
 • 23:20
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 00:20
  "ОРК" МУСК
 • 02:00
  "Будда" айлдвар сургаал

03-26

 • 05:00
  Ном хурах цаг
 • 05:50
  Дорнын зурлага
 • 06:00
  Орк МУСК
 • 07:30
  "Энэ өдөр" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
 • 08:30
  Тоо юу сүлд үү аяллын нэвтрүүлэг
 • 09:20
  Эрдэмт хүн улсын баялаг
 • 09:50
  Гарц нэвтрүүлэг
 • 10:20
  Мон робот нэвтрүүлэг
 • 10:50
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /97.98-р анги/ давталт
 • 12:00
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 13:00
  Бодлын хулгайч МУСК
 • 15:00
  Оддын хаан нэвтрүүлэг
 • 15:55
  Итгэл МУСК
 • 17:20
  Бөхийн тойм нэвтрүүлэг
 • 18:10
  Мөрөөдөл биелдэг юм нэвтрүүлэг
 • 19:00
  “Анализ” мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 20:30
  Megaball лотерей - тохирол
 • 21:00
  After school club нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Утсан хүүхэлдэй" ОАУСК /99.100-р анги/
 • 23:00
  Анализ мэдээллийн тойм хөтөлбөр
 • 00:05
  Тагнуулч аав МУСК
 • 01:45
  "Будда" айлдвар сургаал

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд