12-01

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Бизнес мэдээ
 • 07:30
  "Аз жаргалын эрэлд" 38-р анги Туркын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:30
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 08:45
  "Үүлэн жаалууд" хүүхэлдэйн кино 38-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө" ярилцлага
 • 10:20
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 10:40
  Эрүүл амьдарцгаая-эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Хак Чак
 • 12:10
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:30
  Бүтээлч хүүхдүүд № 3,4
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:30
  Говьсүмбэр аймгийн 28 жилийн ой - Хоёрдугаар хэсэг
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:25
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  "Топ машинтай хөтөлбөр" шууд
 • 17:00
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 17:10
  Бүтээлч хүүхдүүд № 5,6
 • 17:40
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 18:00
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 18:35
  "Үүлэн жаалууд" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 18:50
  Танд тустай агшин
 • 18:55
  Бизнес мэдээ
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:25
  Газар шим үзүүлж байна
 • 19:30
  "Аз жаргалын эрэлд" 39-р анги Туркын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 23:40
  Говьсүмбэр аймгийн 28 жилийн ой - Хоёрдугаар хэсэг
 • 01:10
  Эфир завсарласан

12-02

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:25
  Бизнес мэдээ
 • 07:30
  "Аз жаргалын эрэлд" 39-р анги Туркын олон ангит уран сайхны кино
 • 08:30
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 08:45
  "Үүлэн жаалууд" хүүхэлдэйн кино 39-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:50
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 12:10
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 12:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 12:25
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 12:45
  Бүтээлч хүүхдүүд № 7
 • 13:00
  Мэдээ
 • 13:20
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:25
  Танд тустай агшин
 • 13:30
  МУАУ Г.Адьяасүрэнгийн цолны мялаалга + Ирээдүйн түмэн эх 2022 Баянтал сум
 • 14:55
  Дэлхийн анир
 • 15:00
  Мэдээ
 • 15:25
  Бизнес мэдээ
 • 15:30
  "Топ машинтай хөтөлбөр" шууд
 • 17:00
  Бүтээлч хүүхдүүд № 8,9,10
 • 17:40
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 18:00
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 18:20
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 18:35
  "Үүлэн жаалууд" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 18:50
  Танд тустай агшин
 • 18:55
  Бизнес мэдээ
 • 19:00
  Мэдээ
 • 19:30
  "Аз жаргалын эрэлд" 40-р анги Туркын олон ангит уран сайхны кино
 • 20:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:55
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 23:40
  МУАУ Г.Адьяасүрэнгийн цолны мялаалга + Ирээдүйн түмэн эх 2022 Баянтал сум
 • 01:10
  Эфир завсарласан

12-03

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 07:10
  Бизнес мэдээ
 • 07:15
  "Монгол зурхай"
 • 07:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:30
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 07:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 08:00
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 08:45
  "Үүлэн жаалууд" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 11:00
  Өнөөдрийн аялал
 • 12:20
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 12:55
  Цаг агаарын мэдээ
 • 13:00
  "Цагаан сүүдэр" уран сайхны кино
 • 15:00
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 15:05
  Бизнес мэдээ
 • 15:10
  Хүнсний хувьсгал
 • 15:30
  "Топ машинтай хөтөлбөр" шууд
 • 17:00
  Хот
 • 17:20
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 17:40
  "Танд тустай агшин" зарын цаг
 • 17:45
  Бизнес мэдээ
 • 17:50
  "Эрүүл амьдарцгаая - эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг"
 • 18:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 19:00
  "Хак Чак" цэнгээнт нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Монгол Улсаа Хөгжүүлье" ток шоу
 • 20:40
  Цаг агаарын мэдээ
 • 20:43
  Люминарк үзүүлж байна
 • 20:45
  Дэлхий дахины онцлох үйл явдал
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 21:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  "Аз жаргалын эрэлд" 36,37,38-р анги Туркын олон ангит уран сайхны кино
 • 01:45
  Эфир завсарласан

12-04

 • 06:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 07:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 07:05
  Танд тустай агшин
 • 07:10
  "Монгол зурхай"
 • 07:15
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 07:20
  Бизнес мэдээ
 • 07:25
  "Миний найз Монголхүү" хүүхдийн нэвтрүүлэг
 • 07:45
  "Оддбодс" хүүхэлдэйн кино 40-р анги
 • 08:00
  "Үүлэн жаалууд" хүүхэлдэйн кино 36-40-р анги
 • 09:00
  "Гэгээн өглөө"ярилцлага
 • 10:00
  Цаг агаарын мэдээ
 • 10:05
  Өнөөдрийн аялал
 • 11:35
  Цаг агаарын мэдээ
 • 11:40
  Технологи-360: Энгийний цаана агуу
 • 11:50
  "Хамтдаа дүнчүүр маани хөгжөөе"
 • 12:10
  Танд тустай агшин
 • 12:15
  Бизнес мэдээ
 • 12:20
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 12:40
  "Монголын баялаг -330" цуврал № 63
 • 13:10
  "Маш нууц" уран сайхны кино
 • 15:30
  "Топ машинтай хөтөлбөр" шууд
 • 17:00
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 17:15
  Танд тустай агшин
 • 17:20
  Бизнес мэдээ
 • 17:25
  Цаг агаарын мэдээ
 • 17:30
  "Рийч дэ бюти" гоо сайхны нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Тоглоомын донтон" уран сайхны кино
 • 20:00
  "Тоймчдын сэдэв"
 • 20:30
  "Тэгээс зуу" нэвтрүүлэг
 • 20:58
  Люминарк үзүүлж байна
 • 21:00
  Цаг хөтөлбөр
 • 21:40
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 21:50
  Ройтерс үзүүлж байна - Фэйшн шоу
 • 22:00
  "300 саяын супер тохирол"
 • 23:30
  "Аз жаргалын эрэлд" 39,40-р анги Туркын олон ангит уран сайхны кино
 • 01:35
  Ройтерс үзүүлж байна - Дэлхийн хотууд
 • 01:45
  Эфир завсарласан

Олон Саналтай

XII/0219:00

AsianBox

"Төмсөн одны нөлөө" ОАК 1, 2-р анги

XII/0217:40

AsianBox

"Дуулиан шуугиан" ОАК 11-р анги

XII/0220:30

MovieBox

"Пост (The Post)" УСК