12-01

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Найрсаг өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 29-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 11:14
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Миний багш - Миний бахархал
 • 14:45
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 31-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  ТВ-Клиник
 • 16:45
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:00
  Ховдын домогт хорооныхон
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 30-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:30
  Монгол эр хүн
 • 20:00
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 20:15
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  Онцлох мэдээ
 • 22:45
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 32-р анги
 • 23:30
  Монгол аялгуу
 • 00:00
  Эфир завсарлав

12-02

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Найрсаг өглөө” хөтөлбөр шууд
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 30-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 11:10
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Ховдын домогт хорооныхон
 • 14:55
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:08
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 32-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Монгол эр хүн
 • 16:45
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:00
  Хүн чанар
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 31-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Онцлох мэдээ
 • 19:30
  ТВ-Галерей
 • 20:00
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 20:10
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол нүнжиг
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 23:15
  Онцлох мэдээ
 • 23:45
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 33-р анги
 • 01:10
  Эфир завсарлана

12-03

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  Монгол Улсын Гавьяат багш З.Бат-Эрдэнэ
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 31-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 11:09
  Бахархал: Дээрхийн Заяа
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны мэндчилгээ шууд
 • 13:45
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:15
  Хүн чанар
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 33-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  “Автохим” ХХК үзүүлж байна
 • 17:15
  Танайд мод тарья
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 32-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  ТВ-Клиник
 • 19:30
  Ярилцах цаг
 • 20:00
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 20:15
  Харах өнцөг
 • 20:45
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол гэр бүл – Монголын үнэт баялаг
 • 21:30
  Ил захидлын мөрөөр
 • 21:45
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Монгол нүнжиг
 • 23:00
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 34-р анги
 • 00:30
  Эфир завсарлав

12-04

 • 08:00
  Түмэнд түгээе
 • 08:15
  “Хайрын наран” теле-концерт
 • 08:37
  ТВ-Галерей
 • 09:00
  Танайд мод тарья
 • 09:30
  Өглөөний зочин
 • 10:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 32-р анги
 • 10:45
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 11:12
  Харах өнцөг
 • 11:45
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 12:45
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Монгол гэр бүл – Монголын үнэт баялаг
 • 13:15
  Соёмбо чуулга
 • 14:00
  Түмэнд түгээе
 • 14:15
  ТВ-Галерей
 • 15:00
  Түмэнд түгээе
 • 15:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 34-р анги
 • 16:00
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Монгол Улсын Гавьяат багш З.Бат-Эрдэнэ
 • 17:45
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  “Миний Эрдэнэ” ОАК 33-р анги
 • 18:45
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Тархи сэрэхүй
 • 19:30
  Хүн чанар
 • 20:00
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 20:15
  Сэтгүүлчийн томилолт
 • 21:00
  Түмэнд түгээе
 • 21:15
  МОНГОЛ ЭР ХҮН
 • 22:00
  Түмэнд түгээе
 • 22:15
  “Мэс заслын тасгийнхан” ОАК 35-р анги
 • 23:45
  Монгол аялгуу
 • 21:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

XII/0219:00

AsianBox

"Төмсөн одны нөлөө" ОАК 1, 2-р анги

XII/0217:40

AsianBox

"Дуулиан шуугиан" ОАК 11-р анги

XII/0220:30

MovieBox

"Пост (The Post)" УСК