03-20

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  Монголын зам
 • 08:25
  Хүнсний хувьсгал
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Бид Монголчууд
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 14-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Монгол эр хүн
 • 11:30
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Тархи сэрэхүй
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Миний бэр
 • 15:50
  Түмэнд түгээе
 • 15:55
  ТВ-Галерей
 • 16:35
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 15-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Хуулийн цаг шууд нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-1
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 21:32
  Хүнсний хувьсгал
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Хүргэн хүү МУСК
 • 23:40
  Үнэгний ав ОАК 15-р анги
 • 00:25
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-21

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Татарын Дээрхий цуврал-1
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хуулийн цаг шууд нэвтрүүлэг
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 15-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Эрүүл мэнд ба Мөнгө
 • 11:32
  Хүнсний хувьсгал
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Ил захидлын мөрөөр
 • 14:15
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Хүргэн хүү МУСК
 • 16:40
  Түмэнд түгээе
 • 16:45
  Хошин өнцөг
 • 17:15
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 16-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Tansagaa’s book club шууд
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-2
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Харах өнцөг
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  ТВ-Галерей
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Сэрэлт МУСК
 • 23:25
  Үнэгний ав ОАК 16-р анги
 • 00:10
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлана

03-22

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  ТВ-Галерей
 • 09:20
  Хошин өнцөг
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 16-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:30
  Татарын Дээрхий цуврал-2
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Tansagaa’s book club шууд
 • 14:40
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Сэрэлт МУСК
 • 16:25
  Түмэнд түгээе
 • 16:30
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:35
  ТВ-Галерей
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 17-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Угийн бичиг удмын сан
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Наурызын баяр
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  Монгол хүн сансарт ниссэн баярын өдөр
 • 22:00
  Би ээж болмоор байна МУСК
 • 23:25
  Үнэгний ав ОАК 17-р анги
 • 00:10
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-23

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Угийн бичиг удмын сан
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 17-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Наурызын баяр
 • 11:30
  Түмэнд түгээе
 • 11:35
  Татарын Дээрхий цуврал-3
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Монгол хүн сансарт ниссэн баярын өдөр
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Би ээж болмоор байна МУСК
 • 16:25
  Түмэнд түгээе
 • 16:30
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:35
  ТВ-Галерей
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 18-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Харах өнцөг: Усны өдөр
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  1950-иад оны Монгол улс
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Хуучин сүмийн нууц МУСК
 • 23:25
  Үнэгний ав ОАК 18-р анги
 • 00:10
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-24

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Цэцэрлэгийн багшдаа баярлалаа
 • 09:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 18-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг: Усны өдөр
 • 11:30
  Түмэнд түгээе
 • 11:35
  Татарын Дээрхий цуврал-4
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  1950-иад оны Монгол улс
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Хуучин сүмийн нууц МУСК
 • 16:25
  Түмэнд түгээе
 • 16:30
  Хошин өнцөг
 • 17:05
  Хүн чанар
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 19-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Хуулийн цаг шууд нэвтрүүлэг
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 20:40
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Бахархал
 • 21:42
  Түмэнд түгээе
 • 21:47
  Таны мэдлэгт
 • 22:00
  Автохим ХХК үзүүлж байна
 • 23:00
  Үнэгний ав ОАК 19-р анги
 • 23:45
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлана

03-25

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Таны мэдлэгт
 • 08:55
  Түмэнд түгээе
 • 09:00
  Хуулийн цаг
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 19-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Бахархал
 • 11:46
  Татарын Дээрхий цуврал-5
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  Ая дууны захиалгат мэндчилгээ шууд
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Хүн чанар
 • 14:50
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 15:05
  Түмэнд түгээе
 • 15:10
  Автохим ХХК үзүүлж байна
 • 16:10
  Түмэнд түгээе
 • 16:15
  Инженерийн цэргийн түүхэнд мөнхөрсөн хурандаа
 • 17:40
  Хошин өнцөг
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 20-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Номын нандин сахиус
 • 19:30
  Хүнсний хувьсгал
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  ТВ-Клиник
 • 20:30
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Харах өнцөг
 • 21:25
  Түмэнд түгээе
 • 21:30
  ТВ-Галерей
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Хунгийн сүүлчийн дуу МУСК
 • 23:30
  Үнэгний ав ОАК 20-р анги
 • 00:15
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

03-26

 • 07:00
  Найрсаг өглөө
 • 08:00
  20 ЦАГ мэдээллийн хөтөлбөр
 • 08:40
  Түмэнд түгээе
 • 08:45
  Инженерийн цэргийн түүхэнд мөнхөрсөн хурандаа
 • 09:55
  Түмэнд түгээе
 • 10:00
  Үнэгний ав ОАК 20-р анги
 • 10:55
  Түмэнд түгээе
 • 11:00
  Харах өнцөг
 • 11:30
  ТВ-Галерей
 • 11:55
  Түмэнд түгээе
 • 12:00
  ТВ-Клиник
 • 12:30
  Татарын Дээрхий цуврал-6
 • 12:55
  Түмэнд түгээе
 • 13:00
  Монгол хүний үнэ цэнэ
 • 13:55
  Түмэнд түгээе
 • 14:00
  Хүнсний хувьсгал
 • 14:30
  Эрүүл мэнд: Нано наалт
 • 14:55
  Түмэнд түгээе
 • 15:00
  Хунгийн сүүлчийн дуу МУСК
 • 16:30
  Түмэнд түгээе
 • 16:35
  Хошин өнцөг
 • 17:00
  Хүн чанар
 • 17:15
  Луужин хүүхэд танин мэдэхүй
 • 17:55
  Түмэнд түгээе
 • 18:00
  Үнэгний ав ОАК 21-р анги
 • 18:55
  Түмэнд түгээе
 • 19:00
  Бид Монголчууд
 • 19:55
  Түмэнд түгээе
 • 20:00
  Тархи сэрэхүй
 • 20:30
  Татарын Дээрхий цуврал-7
 • 20:55
  Түмэнд түгээе
 • 21:00
  Монгол эр хүн
 • 21:30
  Түмэнд түгээе
 • 21:35
  ТВ-Галерей
 • 21:55
  Түмэнд түгээе
 • 22:00
  Хубилай хааны зарлиг МУСК
 • 23:40
  Үнэгний ав ОАК 21-р анги
 • 00:25
  Монгол аялгуу
 • 05:00
  Эфир завсарлав

Олон Саналтай

III/2123:00

Боловсрол ТВ

"Гэнэтийн зочид" ОАК 18-р анги

III/2102:30

MovieBox

"Гал тогоо: Сүүлчийн тулаан (Кухня. Последняя Битва)" УСК

III/2111:25

Боловсрол ТВ

Яг түүн шиг үзүүлбэрүүд