11-30

 • 01:25
  Мэдээ
 • 02:15
  " Хар сувдны нууц " МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.2
 • 07:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 39-40
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 47,48
 • 08:30
  " Шинэ цэрэг" ОАК 9,10
 • 09:35
  Цаг агаар
 • 09:40
  " Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 10:20
  " Өнгөрсөн үеийн зочид " ОАК 15,16
 • 11:15
  Цаг агаар
 • 11:20
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 11:45
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.2
 • 12:15
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 39-40
 • 12:40
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 47
 • 12:55
  Цаг агаар
 • 13:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 1
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Улаан бал" ярилцлага
 • 16:10
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 16:35
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.2
 • 17:05
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 39-40
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 2
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 1
 • 21:40
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 22:55
  " Дэлхийд дурласан сар" МУСК
 • 00:50
  Олон улсын мэдээ
 • 01:05
  " Өнгөрсөн үеийн зочид " ОАК 15,16

12-01

 • 01:55
  Мэдээ
 • 02:45
  " Далд уянга " МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.3
 • 07:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 41-42
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 49-50
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 1
 • 09:45
  "Тэгээс тэг"асуудал хөндсөн сурвалжилга
 • 10:20
  " Өнгөрсөн үеийн зочид " ОАК17
 • 10:45
  " Хүүхдүүдтэйгээ дэлхийгээр аялах нь " ОАК 1
 • 11:15
  Цаг агаар
 • 11:20
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 11:45
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.3
 • 12:15
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 41-42
 • 12:40
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 49-50
 • 12:55
  Цаг агаар
 • 13:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 2
 • 13:50
  " Бадрах Энержи: Заг модыг хэрхэн үрслүүлэн тарьдаг вэ"
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Өөр өнцөг" хэлэлцүүлэг
 • 15:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 16:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.3
 • 16:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 41-42
 • 17:05
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 49-50
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 3
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 2
 • 21:40
  "Global talk with Nyamdavaa"
 • 22:45
  " Хунгийн сүүлчийн дуу " МУСК
 • 00:40
  Олон улсын мэдээ
 • 00:55
  " Өнгөрсөн үеийн зочид " ОАК 17
 • 01:20
  " Хүүхдүүдтэйгээ дэлхийгээр аялах нь " ОАК 1

12-02

 • 01:45
  Мэдээ
 • 02:35
  " Хүсэл " МУСК
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.4
 • 07:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 43-44
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 51,52
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 2
 • 09:45
  "Тэгээс тэг"асуудал хөндсөн сурвалжилга
 • 10:20
  " Хүүхдүүдтэйгээ дэлхийгээр аялах нь " ОАК 2,3
 • 11:15
  Цаг агаар
 • 11:20
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 11:45
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.4
 • 12:15
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 43-44
 • 12:40
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 51
 • 12:55
  Цаг агаар
 • 13:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 3
 • 13:55
  " Бүү шилжүүл"
 • 14:00
  Мэдээ
 • 14:40
  "Global talk with Nyamdavaa"
 • 15:40
  " Бадрах Энержи: Мэргэжлийн шарлагын тунг хэрхэн хянадаг вэ"
 • 15:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 16:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.4
 • 16:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 43-44
 • 17:05
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 51,52
 • 17:35
  Цаг агаар
 • 17:40
  Олон улсын мэдээ
 • 18:00
  " Аргалын утаат нутаг" ОАК 4
 • 19:00
  Мэдээ
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 3
 • 21:45
  " Бадрах Энержи: Мэргэжлийн шарлагын тунг хэрхэн хянадаг вэ"
 • 22:00
  "Т-цаг" нэвтрүүлэг
 • 23:05
  " Сүүлчийн шөнө" МУСК
 • 01:20
  Олон улсын мэдээ
 • 01:35
  " Хүүхдүүдтэйгээ дэлхийгээр аялах нь " ОАК 2,3

12-03

 • 02:25
  Мэдээ
 • 03:15
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  Мэдээ
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.5
 • 07:45
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 45-46
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 1,2
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 3
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 09:50
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг
 • 10:35
  " Цахим шилжилт"
 • 10:45
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 11:20
  Цаг агаар
 • 11:30
  "Нууцлаг хөргөгчний тулаан" нэвтрүүлэг 10
 • 12:45
  " Ханхүү нь аль нь вэ " МУСК
 • 14:30
  "Тэгээс тэг"асуудал хөндсөн сурвалжилга
 • 15:05
  "Зууны хүлгүүд" нэвтрүүлэг 38
 • 16:10
  " Аваргуудыг түрүүлэх ухаан" баримтат кино
 • 16:45
  Цаг агаар
 • 16:50
  "Хот" нэвтрүүлэг
 • 17:20
  "Их хурлын цаг" нэвтрүүлэг
 • 18:00
  "Вакцин" нэвтрүүлэг 2.5
 • 19:20
  " Хүний түүх" нэвтрүүлэг
 • 19:45
  " Бадрах Энержи: Заг модыг хэрхэн үрслүүлэн тарьдаг вэ"
 • 20:00
  Цаг агаар
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 4
 • 21:45
  " Цаасан цэцэг" УСК
 • 23:55
  " Сарны гөлөг" МУСК

12-04

 • 01:30
  "Ар хударга" МУСК
 • 03:20
  Япон амьдралын хэв маяг
 • 04:00
  Эфир завсарлав
 • 06:00
  "Хятадын шилдэгүүд" нэвтрүүлэг 11,12
 • 06:50
  " Тоон блок" хүүхэлдэйн кино 11-15
 • 07:15
  " Нар Сар Од" хүүхдийн нэвтрүүлэг 2.6
 • 07:30
  "Маша баавгай хоёр" хүүхэлдэйн кино 47-51
 • 08:00
  " Пик, Вик, Пак " хүүхэлдэйн кино 3,4
 • 08:30
  " Дээд зиндаа" ОАК 4
 • 09:45
  Цаг агаар
 • 11:20
  Цаг агаар
 • 11:30
  "Вакцин" нэвтрүүлэг 2.5
 • 12:55
  " Фракц " МУСК
 • 14:20
  Цаг агаар
 • 14:25
  " Тайжын хурд - 2022" нэвтрүүлэг
 • 16:05
  " Боргоцой хүү" баримтат кино
 • 16:40
  " Чи хажууд минь ойрхон бай " МУСК
 • 18:00
  "Нууцлаг хөргөгчний тулаан" нэвтрүүлэг 11
 • 19:15
  "Хөгжлийн замаар" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  Цаг агаар
 • 20:10
  " Дээд зиндаа" ОАК 5
 • 21:45
  "Мөнгөө яах вэ" нэвтрүүлэг
 • 22:25
  " Тэнгэрийн продюсер " МУСК
 • 00:35
  " Кино шиг амьдрал" МУСК

Олон Саналтай

XII/0121:30

Central TV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ-Катар 2022 /шууд/

XII/0108:30

NTV

" Дээд зиндаа" ОАК 1

XII/0120:40

UBS-1

"Эцгийн эрэг" олон ангит кино /12/