12-01

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 13
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" 1
 • 07:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.21
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.23-24
 • 09:00
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 19
 • 09:20
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 09:30
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 19-20
 • 09:35
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - Х
 • 09:45
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 69-70
 • 10:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 19-20
 • 10:30
  "Хүчирхэг Хэнри" I.21-22
 • 11:30
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.13
 • 12:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.4
 • 12:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.8
 • 12:30
  Маамуу -Гар утас
 • 12:45
  Маамуу - Хөөрхөн сэтгэл
 • 13:00
  "Вампи" 3-4
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.25-26
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.41-44
 • 15:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" 1-9
 • 16:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 15
 • 16:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 19
 • 16:30
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - X
 • 16:40
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 67-68
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 71
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.22
 • 17:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 14
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" 2
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.5
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.9
 • 18:30
  Маамуу - Амьтдын дуу хоолой
 • 18:45
  Маамуу - Эвхдэг солонго
 • 19:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 21-22
 • 19:30
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.14
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" I.23-24
 • 22:00
  "Аз жаргалын өнгө" 1-2
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-02

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 14
 • 07:15
  "Зуузуугийн найзууд" 2
 • 07:35
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.22
 • 08:00
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 08:35
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.25-26
 • 09:00
  Learn to Draw -Хувирамтгай цаасан хайрцаг 15
 • 09:10
  Learn to Draw - Хайрцган санаанууд 19
 • 09:30
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - X
 • 09:40
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 67-68
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 71
 • 10:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 21-22
 • 10:30
  "Хүчирхэг Хэнри" I.23-24
 • 11:30
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.14
 • 12:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.5
 • 12:15
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.9
 • 12:30
  Маамуу - Амьтдын дуу хоолой
 • 12:45
  Маамуу - Эвхдэг солонго
 • 13:00
  "Булцгар найзууд" 2-3
 • 13:30
  "Бяцхан автобус Таёо" V.1-2
 • 14:05
  "Галзуу туршилт" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.45-48
 • 15:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" 10-18
 • 16:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 67-68
 • 16:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 70-71
 • 16:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 21-22
 • 16:25
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.24
 • 16:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 15
 • 16:45
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 23-24
 • 16:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 72
 • 17:00
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.23
 • 17:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 15
 • 17:45
  "Зуузуугийн найзууд" 3
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.6
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милтгийн асуултууд II.10
 • 18:30
  Маамуу - Ууртай өвөл
 • 18:45
  Маамуу - Өхөөрдөм өвөл
 • 19:00
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 23-24
 • 19:30
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 20:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.15
 • 20:35
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" I.25-26
 • 22:00
  "Аз жаргалын өнгө" 3-4
 • 23:00
  Эфир хаасан

12-03

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хувирагч роботууд" IV.21-24
 • 08:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 11
 • 08:45
  Вампи 3
 • 09:00
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 67-68
 • 09:10
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 70-71
 • 09:20
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 21-22
 • 09:25
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.24
 • 09:35
  Learn to Draw - Хувирамтгай цаасан хайрцаг 15
 • 09:45
  Learn to Draw - Урлагийн ертөнц 23-24
 • 09:50
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 72
 • 10:00
  "Токиогийн хон хэрээнүүд" 19-23
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.19-22
 • 13:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.29-32
 • 14:05
  "Авьяаслаг багачууд" нэвтрүүлэг
 • 14:35
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.33-36
 • 15:00
  "Хувирагч роботууд" IV.25
 • 15:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.19-20
 • 16:35
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 15-19
 • 18:00
  Да Винчи - Та нар мэдэх үү? II.6
 • 18:20
  Да Винчи - Бяцхан Милтгийн асуултууд II.10
 • 18:30
  Маамуу - Ууртай өвөл
 • 18:45
  Маамуу - Өхөөрдөм өвөл
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.16-18
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэвтрүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" I.17-21
 • 23:00
  Эфир хаах

12-04

 • 06:59
  Цаг хэд болж байна вэ?
 • 07:00
  "Хувирагч роботууд" IV.23-26
 • 08:30
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 12
 • 08:45
  Вампи 4
 • 09:00
  Learn to Draw - Гар зураг гоё I.23
 • 09:10
  Learn to Draw - Дүүдлийн байшинд 19-20
 • 09:15
  Learn to Draw - Зурж сурцгаая 68-69
 • 09:25
  Learn to Draw - Шидэт хайрцаг 63-64
 • 09:35
  Learn to Draw - Муурын хотхон 3
 • 09:45
  Learn to Draw - Харандаагаа аваад зурцгаая ABC - W
 • 10:00
  "Токиогийн хон хэрээнүүд" 24
 • 10:35
  "Аз жаргалын өнгө" 1-4
 • 12:30
  "Бяцхан автобус Таёо" IV.23-26
 • 13:30
  "Бяцхан оцон шувуу Пороро" I.37-40
 • 14:05
  "Англиар ярьж сурцгаая" англи хэлний хичээл
 • 14:35
  "Хэхэ панда, Лута тахиа хоёр" 13-14
 • 15:00
  "Дами туулай ба Роми баавгай" 1-4
 • 15:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" VI.21-22
 • 16:35
  "Мини Форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" 20-24
 • 18:00
  Да Винчи - Бяцхан Милигийн асуултууд II.9
 • 18:15
  Булцгар найзууд 4
 • 18:30
  Маамуу - Сансрын аялал
 • 18:45
  Маамуу - Нисдэггүй шувуу
 • 19:00
  "Миний бяцхан одой морь" VIII.19-20
 • 20:10
  "Мөнх Тунх" V.4
 • 20:30
  "Тавтай нойрсоорой" нэвтрүүлэг
 • 20:50
  "Үлгэрийн цаг" нэврүүлэг
 • 21:00
  "Хүчирхэг Хэнри" I.22-26
 • 23:00
  Эфир хаасан

Олон Саналтай

XII/0219:00

AsianBox

"Төмсөн одны нөлөө" ОАК 1, 2-р анги

XII/0217:40

AsianBox

"Дуулиан шуугиан" ОАК 11-р анги

XII/0220:30

MovieBox

"Пост (The Post)" УСК