11-30

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.5-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 9,10-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.15-р анги
 • 08:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.9,10-р анги
 • 09:20
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.1,2-р анги
 • 09:45
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 6-р анги
 • 11:10
  "Big show" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 57-р анги
 • 13:00
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№31)
 • 14:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№31)
 • 14:45
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт:(Ярианы хятад хэл №44)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№11)
 • 15:20
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№11)
 • 15:40
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№11)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 16-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 19:00
  Номин Холдинг ХХК-ийн SPEED 130 шууд тохирол
 • 19:15
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.11-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 7-р анги
 • 21:00
  "₮alk:Үндэсний төлбөрийн экосистем" нэвтрүүлэг
 • 21:40
  "Чингис хаан музей" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 58-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 7.21,22-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-01

 • 06:50
  Зураглал
 • 07:00
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.6-р анги
 • 07:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 11,12-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:30
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.16-р анги
 • 09:05
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.10,11-р анги
 • 09:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.3,4-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 7-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 58-р анги
 • 13:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№32)
 • 14:30
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№32)
 • 14:50
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№12)
 • 15:15
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№12)
 • 15:40
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№12)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 17-р анги
 • 17:05
  "Сүлдэт баганын дэргэдээс" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 18:55
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.12,13-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 8-р анги
 • 20:55
  "Заг модыг хэрхэн үрслүүлэн тарьдаг вэ?"
 • 21:00
  "Big show" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 59-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 7.23,24-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-02

 • 06:55
  Зураглал
 • 07:05
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.7-р анги
 • 07:20
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 13,14-р анги
 • 07:50
  Үлгэрийн цаг
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:20
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:30
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.17-р анги
 • 09:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.12,13-р анги
 • 09:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.5,6-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 8-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд нийгэм журамд давшин орсон нь" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 59-р анги
 • 13:00
  "Big show" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№33)
 • 14:25
  Хятад хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№33)
 • 14:55
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Анхан шат:№13)
 • 15:20
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Дунд шат:№13)
 • 15:40
  Солонгос хэлний алсын зайн сургалт (Гүнзгий шат:№13)
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 18-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 19:00
  "Ноён талхны үсчний газар" хүүхэлдэйн кино 2.14,15-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 9-р анги
 • 21:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Итгэл хайрлаач" ОАК 60-р анги
 • 23:00
  "Найзууд" ОАК 8.1,2-р анги
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-03

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.8-р анги
 • 07:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 15,16-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 09:05
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 5,6-р анги
 • 09:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.7,8-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 9-р анги
 • 11:15
  "Big show" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Running" ОАК 5-р анги
 • 13:00
  "Movie Guide" нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Молко" ОАК 1,2-р анги
 • 15:20
  "Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Хувь тавилангийн ээдрээ" ОАК 19-р анги
 • 17:05
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 17:15
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 17:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 19:00
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 10-р анги
 • 20:55
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Молко" ОАК 3,4-р анги
 • 23:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

12-04

 • 07:00
  Зураглал
 • 07:10
  "Мөнх Тунх" хүүхэлдэйн кино 5.9-р анги
 • 07:30
  "Мини форс-Супер үлэг гүрвэлийн хүч" хүүхэлдэйн кино 17,18-р анги
 • 08:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 08:05
  Үлгэрийн цаг
 • 08:15
  "Маамуу" хүүхэлдэйн кино
 • 08:25
  "Маамуу" нэвтрүүлэг
 • 08:40
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.18-р анги
 • 09:05
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 1,2-р анги
 • 09:25
  "Зуузуугийн найзууд" хүүхэлдэйн кино
 • 09:35
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.9,10-р анги
 • 10:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 10:05
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 10-р анги
 • 11:20
  "Монголчууд ХХ зууны эхэнд" нэвтрүүлэг
 • 12:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 12:05
  "Good mood" эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг
 • 13:00
  "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлэг
 • 14:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 14:05
  "Молко" ОАК 3,4-р анги
 • 15:40
  "Шинжлэх ухаан" нэвтрүүлэг
 • 16:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 16:05
  "Сүүн замын сахиул" МУСК
 • 18:00
  "4 өнгө" цаг агаарын хөтөлбөр
 • 18:05
  "Шидтэнүүдийн клуб" хүүхэлдэйн кино 8.19-р анги
 • 18:30
  "Үлэг гүрвэлийн адал явдал" хүүхэлдэйн кино 1.11,12-р анги
 • 19:00
  "Вампи" хүүхэлдэйн кино 3,4-р анги
 • 19:30
  "Цэвэрлэгээндээ бүсгүйчүүд ээ" ОАК 11-р анги
 • 20:55
  "The Models" шоу нэвтрүүлэг
 • 22:00
  "Молко" ОАК 5,6-р анги
 • 23:40
  "Аугаа уран зураг" нэвтрүүлэг
 • 00:00
  Эфир завсарлага

Олон Саналтай

XII/0121:30

Central TV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ-Катар 2022 /шууд/

XII/0108:30

NTV

" Дээд зиндаа" ОАК 1

XII/0120:40

UBS-1

"Эцгийн эрэг" олон ангит кино /12/