11-30

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" ОАК 1.4-р анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 3, 4
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 22
 • 09:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 8-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 38
 • 11:10
  "Улаан өсгийт" ОАК 95, 96-р анги
 • 12:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 7-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 10, 11-р анги
 • 15:10
  "Охид" ОАК 1.5-р анги
 • 16:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 71, 72-р анги
 • 17:40
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 9-р анги
 • 19:00
  "Улаан өсгийт" ОАК 97, 98-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 8-р анги
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 73, 74-р анги
 • 23:30
  "Охид" ОАК 1.5-р анги
 • 00:15
  "Улаан өсгийт" ОАК 97, 98-р анги
 • 01:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 8-р анги

12-01

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" ОАК 1.5-р анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 5, 6
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 23
 • 09:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 9-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 39
 • 11:10
  "Улаан өсгийт" ОАК 97, 98-р анги
 • 12:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 8-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 12, 13-р анги
 • 15:10
  "Охид" МОАК 1.6 анги
 • 16:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 73, 74-р анги
 • 17:40
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 10-р анги
 • 19:00
  "Улаан өсгийт" ОАК 99, 100-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 9-р анги
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 75, 76-р анги
 • 23:30
  "Охид" МОАК 1.6 анги
 • 00:15
  "Улаан өсгийт" ОАК 99, 100-р анги
 • 01:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 9-р анги

12-02

 • 07:00
  Энэ долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" МОАК 1.6 анги
 • 08:00
  "Ярианы хятад хэлний алсын зайн сургалт" № 7, 8
 • 08:20
  "Япон хэлний алсын зайн сургалт" № 24
 • 09:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 10-р анги
 • 10:10
  "Солонгос хэлний алсын зайн сургалт" № 40
 • 11:10
  "Улаан өсгийт" ОАК 99, 100-р анги
 • 12:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 9-р анги
 • 13:40
  "Тэргэл сар" ОАК 14, 15-р анги
 • 15:10
  "Охид" МОАК 1.7 анги
 • 16:00
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 75, 76-р анги
 • 17:40
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 11-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 1, 2-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 10-р анги
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 77, 78-р анги
 • 23:30
  "Охид" МОАК 1.7 анги
 • 00:15
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 1, 2-р анги
 • 01:25
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 10-р анги

12-03

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Охид" МОАК 1.1-4 анги
 • 10:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 11-р анги
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 1, 2-р анги
 • 12:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 6, 7, 8-р анги
 • 15:55
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 77, 78-р анги
 • 17:30
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 12-р анги
 • 19:00
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 3, 4-р анги
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 11-р анги
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 79, 80-р анги
 • 23:30
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 3, 4-р анги
 • 00:35
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 11-р анги

12-04

 • 07:00
  Ирэх долоо хоногт манай дэлгэцнээ
 • 07:05
  "Миний гал тогооны өрөө" нэвтрүүлэг
 • 07:50
  "Охид" ОАК 1.5-7-р анги
 • 10:00
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 12-р анги
 • 11:10
  "Төмсөн одны нөлөө" ОАК 3, 4-р анги
 • 12:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 9, 10, 11-р анги
 • 15:55
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 79, 80-р анги
 • 17:30
  "Дуулиан шуугиан" ОАК 13-р анги
 • 19:00
  "Мастеруудын гэрт" нэвтрүүлэг (233)
 • 20:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 12-р анги
 • 21:50
  "Арын ордны Ру Игийн хайр" ОАК 81, 82-р анги
 • 23:30
  "Гэнэн залуугийн хайрын түүх" ОАК 12-р анги

Олон Саналтай

XII/0121:30

Central TV

Хөлбөмбөгийн ДАШТ-Катар 2022 /шууд/

XII/0108:30

NTV

" Дээд зиндаа" ОАК 1

XII/0120:40

UBS-1

"Эцгийн эрэг" олон ангит кино /12/